mapa strony   |
RSS
SmodCMS

„ROK SZKOŁY W RUCHU”

     Rok szkolny 2013/2014 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło „Rokiem Szkoły w Ruchu”. Celem tych działań jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozwijanie i upowszechnianie aktywności fizycznej uczniów oraz na fakt, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia wf, lecz także każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia.
     Placówki wchodzące w skład naszego Zespołu podejmujące i promujące już od wielu lat działania prozdrowotne, w tym aktywność fizyczną w szerokim tego słowa znaczeniu, aktywnie odpowiedziały na apel Ministerstwa uczestnicząc w akcji „Ćwiczyć każdy może” .
     Każda placówka przedstawia fragmenty swoich działań i swojej aktywności w sprawozdaniach przygotowanych przez Panią Annę Piątkowską – Publiczne Przedszkole, Pana Grzegorza Koptyrę - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Pana Marka Mrzygłóda – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II.