mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Nasi Patroni

NASI PATRONI


KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

     Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w miejscowości Zuzela nad Bugiem. W wieku 9 lat przeżył śmierć matki.
     Od 1920 roku kształcił się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku z rąk biskupa Wojciecha Owczarka przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 roku uzyskał doktorat. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
     Podczas II wojny światowej był kapelanem grupy „Kampinos” AK działającej w Laskach, zbierał rannych, towarzyszył przy operacjach. Po zakończeniu wojny wrócił do Włocławka, gdzie został rektorem seminarium i redaktorem tygodnika „Ład Boży”. W 1946 roku został mianowany przez papieża biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. Prymasem Polski i arcybiskupem Gniezna i Warszawy został w 1946 roku.
     Aby uchronić Naród i Kościół od napięć i rozlewu krwi podpisał 14 lutego 1950 roku „porozumienie” z władzami państwowymi. Władze komunistyczne nie dotrzymały zo-bowiązań. 25 września 1953 roku kardynał Wyszyński został aresztowany i wywieziony do Warszawy. Przebywał kolejno: Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. 16 maja 1956 roku w więzieniu napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, które zostały złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. 26 października 1956 roku kardynał został uwolniony.
     W latach 1957 – 1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze wraz z arcybiskupem Karolem Wojtyłą i całym Episkopatem oddali Polskę Matce Bożej.
     Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczywa w podziemiach katedry Świętego Jana w Warszawie.


JAN PAWEŁ II

     Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Gdy miał 9 lat zmarła mu matka, wychowywał go ojciec, emerytowany oficer.
     W 1938 roku, po zdaniu matury, przeniósł się wraz z ojcem do Krakowa, gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przerwał je wybuch wojny.
     W 1939 roku, kiedy wybuchła wojna, rozpoczął konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu. W 1940 roku we wrześniu rozpoczął pracę w kamieniołomach, potem został pracownikiem Zakładów Chemicznych Solvay.
     W 1942 roku w październiku Karol Wojtyłą wstąpił do konspiracyjnego seminarium w Krakowie. 1 listopada 1946 roku otrzymała święcenia kapłańskie od arcybiskupa Adama Sapiehy. Studiowała teologię w Rzymie, a po powrocie do kraju został wikariuszem w Niegowici i w Krakowie, potem prefektem i duszpasterzem akademickim. W 1948 roku otrzymał stopień doktora, w 1953 roku habilitował się. W 1954 roku, po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozpoczął wykłady z etyki filozoficznej na KUL – u.
     W 1958 roku Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym, a w 1964 - arcybiskupem. Uczestniczył w soborze watykańskim II. W 1967 roku otrzymał nominację kardynalską, ale nadal zachowywał się niekonwencjonalnie: jeździł na nartach, pływał ka-jakiem, wakacje spędzał ze świeckimi.
     W 1978 roku papież Paweł VI mianował Karola Wojtyłę kardynałem. 16 października 1978 roku kardynał Karol Wojtyła został wybrany na Papieża. Przyjął imię Jan Paweł II, a 22 października oficjalnie rozpoczął swój pontyfikat: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” Był zawsze przeciwnikiem wojny.
     13 maja 1981 roku Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmata Ali Agcę. Niemal cudem uniknął śmierci, co później skomentował: „Czyjaś ręka strzelała, a Inna Ręka prowadziła kulę”. W 1983 roku Papież odwiedził zamachowca w więzieniu.
     2 kwietnia 2005 roku o godzinie 2137 umarł Ojciec Święty Jan Paweł II w Watykanie.
     Jan Paweł II stała się symbolem Papieża - Polaka, którego wzoru i następcy długo trzeba będzie szukać.